Thạch Hồng Sâm Baby Của Tập Đoàn LG

2.450.000

Hồng sâm baby được kết hợp từ sâm 6 tuổi trở lên (ginsengnoside Rb1, Rg1, RB3) kết hợp với các vitamin và khoáng chất. Giúp trẻ khỏe mạnh đầy đủ những chất thiết yếu để cho bé phát triển.