Set phấn nước Su:m37 Losec Summa Gold Cushion phiên bản giới hạn

1.600.000

Phấn nước Su:m37 Losec Summa Elixir Golden Cushion chính là sự kết hợp của Losec Summa và công nghệ Golden Cushion tạo nên một tuyệt tác cao cấp cho dòng trang điểm của Su:m37