Tinh Chất nuôi dưỡng First Care Activating Serum EX [New Year Limited Edition] 2018

2.280.000

Một chế độ huyết thanh bước đầu tiên thiết yếu với công thức JAUM Balancing Complex ™ đảm bảo kết quả chăm sóc da tối ưu bằng cách phục hồi sự cân bằng cho da.